Mag.art., magister artium, universitetsgrad, der eksisterede 1848-2007. Frem til 1915 tildeltes mag.art. en person, der havde taget den i 1848 indførte magisterkonferens i humanistiske eller naturvidenskabelige fag; efter 1915 med indførelsen af graden mag.scient. tildeltes mag.art. alene i humanistiske fag. Titlen blev afskaffet i 2007.