Mag.scient. var en universitetsgrad, der tildeltes en person, der havde taget magisterkonferens i et naturvidenskabeligt fag. Graden eksisterede i perioden 1915-1978.