En maddike er en farveløs insektlarve med reducerede ben og synsorganer. Sådanne larver lever i reglen skjult inde i deres fødeemner. Ordet bruges navnlig om larverne af de højere fluer.