Maceration, (lat. maceratio udblødning), 1. udblødning af plantedroger med vand; 2. opblødning af væv ved væskepåvirkning.