Møderet, inden for retsvæsenet advokaters ret til at give møde for andre ved de forskellige retsinstanser. Enhver beskikket advokat har møderet for byretterne. Møderet for landsretterne er betinget af beståelse af udførte prøvesager. Møderet for Højesteret er betinget af fem års advokatvirksomhed med møderet for landsret og en erklæring fra landsretten om, at advokaten er øvet i procedure.