Prøvesag er en retssag i en landsret eller i Sø- og Handelsretten i København, der er fundet egnet til den prøve i procedure, som advokater og advokatfuldmægtige, der har proceduretilladelse, skal bestå for at opnå møderet for landsret og i alle sager for Sø- og Handelsretten i København. Prøven består i udførelse af to retssager, der afsluttes med mundtlig procedure, og prøven er bestået, hvis retten mener, at sagerne er udført tilfredsstillende.