Lysozym, enzym, som spalter polysaccharider opbygget af N-acetylglukosamin og N-acetylmuraminsyre. Bakteriers cellevæg er opbygget heraf, og lysozym kan nedbryde mange bakterier. Enzymet findes i relativt høj koncentration i tårevæske og i æggehvide, og desuden findes det sammen med andre nedbrydende enzymer i kroppens celler indesluttet i lysosomer.