Lysfordeling, retningsfordeling af lysudsendelsen fra et belysningsarmatur. Lysfordelingen kan angives grafisk ved en lysfordelingsflade, som i tre dimensioner viser lysstyrken i forskellige retninger. Man forestiller sig armaturet anbragt i centrum i et tredimensionalt koordinatsystem og markerer langs enhver retning i rummet den pågældende lysstyrke. Da den flade, der fremkommer af alle de markerede punkter, er vanskelig at afbilde, præsenteres armaturets lysfordeling normalt ved lysfordelingskurver i to planer hhv. på tværs og langs af armaturet. Lysfordelingskurver er grundlag for lysteknisk dokumentation og beregning. De afbildes normalt i enheden candela pr. 1000 lumen for derigennem at tage højde for forskellig lyskildebestykning af armaturet.