Luminositet, inden for astronomien et mål for den udstrålede energi pr. tidsenhed (energistrømmen) fra fx en stjerne. Den absolutte luminositet angiver den samlede energistrøm, mens den tilsyneladende luminositet, ofte angivet ved størrelsesklassen, måler den fra Jorden observerede energistrøm fra objektet. For et givet objekt aftager den tilsyneladende luminositet omvendt proportionalt med kvadratet på afstanden til objektet.