Lollarder, (af eng. lollard, af ældre nederl. lollaerd, af lollen 'synge sagte, mumle'), tilhængere af en kirkelig og social bevægelse i England i 1300-t.s slutning, inspireret af John Wycliffe. Lollarderne var fortrinsvis højtuddannede gejstlige og lægfolk, som opponerede imod sider af den middelalderlige katolske kirke; de anså fx transsubstantiationen og afladen for at være menneskelige påfund og fordrede en enkel kristendom baseret på Bibelen, som de oversatte til engelsk. De vendte sig mod pavemagten og den hierarkiske kirkeinstitution og hævdede, at ejendom og magt strider imod kirkens væsen. Efter at være blevet forkætret i 1401 var det især i lavere sociale lag, at bevægelsen var udbredt.