Logaritmisk spiral, plan kurve, der beskrives af et punkt P, som bevæger sig ud ad en halvlinje med en hastighed, der er en konstant gange afstanden fra halvlinjens endepunkt O, samtidig med at halvlinjen roterer med konstant vinkelhastighed omkring O. Den optræder hyppigt i forbindelse med vækstfænomener i naturen og forekommer fx i vindingen i et sneglehus og i spiralkurverne, der ses i solsikker. Den logaritmiske spiral besidder en høj grad af selvsimilaritet, idet den er kongruent med sig selv efter en vilkårlig forstørrelse eller formindskelse, og kurven genfindes ofte i fraktaler.