Livschancer, sociologisk begreb med forankring i Max Webers teoridannelser, som angiver de samlede muligheder for og begrænsninger i livsudfoldelse, som den enkelte typisk kan forvente i sit livsforløb. Livschancer er ikke et kendetegn hos den enkelte, men en karakteristik af de forskellige positioner i samfundsstrukturen. De specifikke kombinationer af såvel materielle som kulturelle fordele og ulemper, der på et bestemt tidspunkt i et konkret samfund er knyttet til de forskellige placeringer i samfundsstrukturen, skaber forskellene i livschancer. Begrebet livschancer fokuserer således på den sociale ulighed i form af forskellene i leveforholdene gennem livsforløbet mellem de typiske medlemmer af de forskellige klasser og statuslag.