Linguatulider er en ældre betegnelse for den gruppe af snyltende, ormelignende dyr, som nu kaldes pentastomider.