Linguatulider, (afledn. af lat. lingua 'tunge', om dyrenes form, og -id), ældre betegnelse for den gruppe af snyltende, ormelignende dyr, som nu kaldes pentastomider.