Linealprincippet, arveprincip i dansk ret. Ifølge linealprincippet er legal arveret afhængig af, hvilken slægtskabslinje den enkelte arving tilhører. Se også arveret.