Legal arv, (1. ord af lat. legalis, af lex 'lov', gen. legis), intestatarv, arveadkomst, som beror direkte på loven. I de tilfælde, hvor arvelader ikke har oprettet testamente, er det Arvelovens bestemmelser, der afgør, hvem der skal arve en person, og hvor stor en brøkdel af den samlede arvebeholdning og hvilke aktiver de enkelte såkaldte legale arvinger kan gøre krav på. Ægtefællen og visse af afdødes nærmere slægtninge er legale arvinger, se arveret.