Lige tal er hele tal, der er delelige med 2, dvs. ...,−6, −4, −2, 0, 2, 4, 6,... . Modsat ulige tal. Egenskaben ved heltal, om hvorvidt de er lige eller ulige, benævnes paritet.