Ulige tal er hele tal, der ikke er delelige med 2, dvs. ... , −3, −1, 1, 3, 5, ... . Modsat lige tal. Egenskaben ved heltal, om hvorvidt de er lige eller ulige, benævnes paritet.