Legitimere, 1. gøre legitim; mens legitimere sig betyder 'bevise, at man er den, man udgiver sig for'. 2. lyse uægte børn i kuld og køn.