En løgnedetektor er et apparat til måling af fysiologiske reaktioner knyttet til det autonome nervesystem. Sædvanligvis måles puls, blodtryk, hjertefrekvens, åndedræt, galvanisk hudrefleks, der alle erfaringsmæssigt påvirkes ved følelsesmæssig spænding. Disse reaktioner antages at være knyttet til det at fortælle bevidste usandheder. Imidlertid skal man huske, at en løgnedetektor ikke måler løgnagtighed eller skyld, men følelsesmæssige reaktioner, der ledsager mange og vidt forskellige belastende situationer.