Kyanit, (af gr. kyanos 'blå' og -it), oftest blåt mineral, hvis tilstedeværelse viser, at bjergarten er dannet ved højt tryk. Mineralet krystalliserer triklint som prismatiske eller tavleformede krystaller. Hårdheden er 4-5 på langs og 5-7 på tværs af krystallerne, massefylden er 3,7 g/cm3. Den kemiske sammensætning er Al2SiO5 ligesom mineralerne andalusit og sillimanit. Kyanit findes i regionalmetamorfoserede lerbjergarter som glimmerskifre og gnejser samt i eclogit. Mineralet anvendes til fremstilling af ildfast porcelæn, isolationsmaterialer og smykker.