Kvalificeret livsstraf, skærpet dødsstraf, før 1866 lovens strengeste straf. Skærpelsen af den almindelige dødsstraf kunne være en særlig henrettelsesmåde, fx bål og brand, se bålstraf, eller at den dømte, inden han blev halshugget, fik udskåret sin tunge eller afhugget sin højre hånd. Kvalificeret livsstraf bestod dog som oftest i, at den henrettedes lig blev gjort til genstand for en nedværdigende behandling, fx lagt på hjul og stejle, hvilket blev anvendt så sent som i 1843. Kvalificeret livsstraf blev afskaffet ved Straffeloven af 1866.