Bålstraf, fuldbyrdelse af dødsstraf, som skete ved, at delinkventen blev kastet på et bål. I ældre dansk ret kunne bålstraf idømmes for bl.a. trolddom, mordbrand, sodomi og blodskam. Sin største udbredelse fik bålstraf i 1500- og 1600-t., især i trolddomssager. Straffen blev dog i visse tilfælde først fuldbyrdet, efter at den dømte var blevet halshugget. Bålstraf blev formelt afskaffet ved Straffeloven af 1866, men har næppe været anvendt siden omkring år 1700.