En kustode er en opsynsmand ved et museum eller lignende.