Kulbrinteskat, skat og tillægsskat på overskud ved indvinding af kulbrinter, dvs. olie og naturgas, på dansk område, herunder den danske kontinentalsokkel. Overskuddet beskattes først med almindelig selskabsskat og desuden med en tillægsskat på 52 pct. af kulbrinteindkomsten, opgjort i reglerne i den særlige kulbrinteskattelov. Der gælder visse særregler, herunder et særligt kulbrintefradrag på 30 pct. af anskaffelsessummen for aktiver og aktiverede efterforskningsudgifter (5 pct. årligt i 6 år).