Krybning, langsom formændring af et materiale, når det belastes over en for dette karakteristisk temperatur. I jern, kobber, titan og aluminium finder krybning ikke sted ved stuetemperatur, men i bly kan man iagttage fænomenet, fx ved at hænge et lod op for enden af en blytråd. Tråden forlænges langsomt med tiden, og krybehastigheden kan bestemmes som den procentvise forlængelse pr. time. På tilsvarende måde kan krybehastigheden af en belastet stålstang bestemmes i en ovn. Det kan vises, at krybning indtræder ved temperaturer, der ligger over ca. 40% af metallets smeltepunkt i kelvin, dvs. for jern over 450 °C. Krybehastigheden stiger derefter meget hurtigt med øget temperatur og belastning. Krybningen sker dels ved atomar diffusion i krystalindret, dels ved korngrænseglidning, dvs. ved små nabokrystallers relative forskydning i materialet. Krybeprøvning gennemføres mange steder for at udvikle nye legeringer til brug ved høj temperatur, fx i dampledninger og gasturbiner. Krybning kan også iagttages i beton og i gletscheris.