Kontrahere, (lat. contrahere trække sammen), indgå overenskomst el. kontrakt.