Kongsbonde, færøsk arvefæstebonde på de af kongen eller staten ejede gårde, se Færøerne (produktion og erhvervsudvikling).