Konformist - ensretning, (eng. conformist), tilhænger af ensretning.