Komptabilitet, (fr. comptabilité), regnskabsaflæggelse; regnskabsansvar.