Kommissionsdomstol er en særdomstol, ekstraordinær domstol, som i medfør af Retsplejeloven tidligere kunne nedsættes for at behandle en eller flere bestemte sager. Retsplejelovens regler om kommissionsdomstole og undersøgelsesretter blev i 1999 ophævet; i stedet vedtoges en lov om nedsættelse af undersøgelseskommissioner. Kommissionsdomstole kan i medfør af Grundlovens § 61 ikke nedsættes med dømmende myndighed. Sagen om "den kreative bogføring" i Skatteministeriet (1990) blev behandlet af en kommissionsdomstol; Tamilsagen (1993) blev behandlet ved en undersøgelsesret.