Kombitrafik, (1. led fork. af kombination), fællesbetegnelse for godstrafik, hvor samme lastbærer, fx container, veksellad eller lastbiltrailer, transporteres med flere transportmidler. Til kombitrafik henføres endvidere "rullende landevej", en transportform, der især bruges i Alpelandene og gennem Kanaltunnelen, og som består i, at lastbiler transporteres på meget lave jernbanevogne. Se også godstransport.