Knopkorn, gemma, kimkorn, et oftest 1-2-cellet vegetativt formeringsorgan hos levermosser; dannes fra spidsen af meget unge blade, ofte i gærcellelignende rækker. Det kendes også hos bladmosser i form af større ynglelegemer.