Knoglealder, skelettets udviklingstrin hos børn og unge udtrykt i år. Knoglealderen bedømmes oftest ved røntgenundersøgelse af håndroden, idet de enkelte håndrodsknogler hver især normalt forbenes på et kendt alderstrin. Vurdering af knoglealderen indgår fx i undersøgelse af børn med vækstforstyrrelser, ved planlægning af tandregulering og ved skønsmæssig aldersbestemmelse af børn, fx indvandrere, hvis fødselstidspunkt ikke er kendt.