Kile, maskinelement, som anvendes i en kileforbindelse til samling af maskindele, fx en aksel og et tandhjul. Kiler bruges også som fæstelseselement, fx ved fastgørelse af et øksehoved til skaftet og til kløvning af træ.