Kildeartsbeskatning, indkomstskat, hvorefter skattens højde afhænger af indkomstens art. En sådan indkomstskat blev hovedhjørnestenen i den engelske indkomstskat fra 1842. Skatten var højest for passiv formueindkomst af jordbesiddelse og lavest på arbejdsindkomst. Ved den danske skattereform i 1903 overvejedes det at indføre en kildeartsskat. I stedet blev resultatet den personlige indkomstskat. 1987-93 havde man i Danmark tilløb til en kildeartsbeskatning, nemlig en i princippet proportional skat på kapitalindkomst. I dag beskatter man igen principielt al indkomst efter totalitetsprincippet og progressivt. Kombineret med persontilskud og andre indkomstuafhængige tilskud har en kildeartsbeskatning siden kildeskattens indførelse indgået i skattereformovervejelser; bl.a. kunne lønmodtagerne derved få en definitiv kildeskat.