Kemotaksi er retningsbestemte bevægelser hos organismer i forhold til en kemisk påvirkning. Ved positiv kemotaksi bevæger organismen sig hen mod kilden til påvirkningen, ved negativ kemotaksi bort fra denne. Fx finder ferskvandsfimreorme en død snegl ved at følge den kemiske gradient, der udgår fra fødeemnet. Ciliater, der møder en høj saltkoncentration, vil svømme væk.