Keltisk, (latin celticus), som vedrører eller hører til kelterne.