Kartograf, (gr. karto- + -graf), en, der tegner el. bearbejder landkort.