Karakter, (via fr. fra gr. charakter 'det indridsede præg, karakter', af charassein 'indriste, præge'), se personlighed.