Kantianer, tilhænger af Kants filosofi. Der skelnes mellem Kants samtidige tilhængere, fx Salomon Maimon og K.L. Reinhold, og tilhængere af de nykantianske skoler, der opstod omkring 1870 som reaktion på romantikkens filosofi (se nykantianisme).