Kancelliskrift, (se kancelli), en skrifttype med mange snørkler og sving.