Kanal (Folkeret), Kanaler udgør en del af territoriet i de stater, som de gennemskærer, og i princippet er de underlagt samme folkeretlige regler som floder, se internationale floder. Den retlige regulering sker som oftest ved traktat i forbindelse med anlæggelsen eller senere og indeholder i almindelighed visse begrænsninger i bredstaternes territorialhøjhed over kanalen. Begrænsningerne modsvares af den internationale skibsfarts ret til passage på de gældende vilkår, herunder betaling af gebyrer for kanalens benyttelse. Særlige traktatreguleringer har fundet sted mht. Kielerkanalen, Panamakanalen og Suezkanalen.