Købejord, ældre betegnelse for jord, som blev købt i løbet af et ægteskab og ifølge landskabslovene indgik i fælliget, dvs. formuefællesskabet mellem mand og hustru og deres børn. Jord, der var købt før ægteskabet, behandledes som arvejord.