Jura novit curia er en juridisk maksime, hvor retten kender retsreglerne og ved, hvordan de anvendes, og gør det ex officio; af egen drift, og det er ikke et spørgsmål om faktum, som det påhviler den ene part at føre bevis for.