Jernstøberi, fabrik, der producerer brugsgenstande af støbejern, fx kedler, motorcylindre, rør, lejehuse og tandhjul. Støbejernet fremstilles af råjern og skrot, tidligere i koksfyrede kupolovne, nu i elektroovne. Et stort dansk støberi kan årligt producere 10000-20000 t støbegods.