Isoleret bevisoptagelse, se anteciperet bevisførelse.