Isolans, i fysikken og varmeteknikken en størrelse, som angiver et materialelags modstand mod varmeledning. Har materialet tykkelse d og varmeledningsevne λ, er dets isolans R = d/λ med enheden K∙m2/W. Gennem en bygningsdel, fx en mur, tabes en varmestrøm Φ = A(TiTu)/R, hvor A er murens areal og TiTu forskellen mellem temperaturerne inde og ude. Har bygningsdelen flere forskellige lag, er den samlede isolans summen af lagenes isolans. Se også varmeisolering og k-værdi.