K-værdi, varmeoverføringskoefficient, i fysikken og varmeteknikken et mål for et materiales evne til at transmittere varme. Et homogent materialelag med tykkelse d og varmeledningsevne λ har k = λ/d med enheden W/K∙m2; k er det reciprokke af materialets isolans. For materialer med flere lag er den samlede k-værdi det reciprokke af den samlede isolans. k-værdier har stor betydning ved beregning af bygningers varmetab. Den tabte varmestrøm gennem fx en mur er Φ = kA(TiTu), hvor A er murens areal, og TiTu er forskellen mellem temperaturerne inde og ude. En lille k-værdi betyder små tab; en velisoleret mur kan fx have k = 0,15, en termorude med to lag glas k = 3,0. I dag erstattet af udtrykket transmissionskoefficient kaldet U-værdi som W/m2 K.