Ioniserende stråling, elektromagnetisk stråling eller partikelstråling, der frembringer ioner ved passage gennem stof. Se stråling.