Et invertibelt element er et element \(a\) i en algebraisk struktur\(A\), for hvilket der findes et \(x\in A\) således, at \(a\circ x = x\circ a = e\), hvor \(e\) er det neutrale element mht. kompositionen \(\circ\); \(x\) kaldes det inverse element til \(a\).